Werkwijze

Een belangrijk onderdeel in het proces van nanocoating is de voorbewerking. Waarbij vooral de reinigende fase een belangrijke plaats inneemt.  De wijze van reinigen verdient veel zorg en aandacht en verschilt per ondergrond.

Nano Clean Coating heeft diverse mogelijkheden in huis om deze reinigende voorbewerking zorgvuldig uit te voeren en zodoende een goed eindresultaat met betrekking tot het aanbrengen van een nanocoating te garanderen.

  • Reinigen door middel van hogedruk (waterjet) reiniger. Deze mobiele installatie kan op vrijwel iedere locatie ingezet worden om het object grondig met water te reinigen.
  • Droogijsstralen is een reinigingsproces gebaseerd op het gebruik van droogijskorrels (CO2) in vaste vorm, die met behulp van een speciale machine, met grote kracht op de te reinigen oppervlakte gespoten worden. De samenwerking van drie verschillende effecten wordt een zeer grondige reinigende werking verkregen:
    • Door de perslucht en de vorm van de nozzle wordt het droogijs met hoge snelheid op het oppervlak gespoten. Dit zorgt voor een grote kinetische energieoverdracht, het inslageffect.
    • Door het temperatuurverschil tussen het oppervlak en het droogijs ontstaan scheurtjes in de te verwijderen laag, waardoor deze loskomt.
    • Op het moment wanneer de droogijsdeeltjes het oppervlakte raken, wordt het omgezet in gas. Het gas neemt 800 keer in volume toe, ten opzichte van het droogijs. Hierdoor wordt het vuil van het oppervlakte geslingerd.

Deze techniek is uitermate geschikt voor het reinigen van onder andere elektrische onderdelen, machines (en dan met name in de voedingsindustrie) lasgereedschappen en machines uit de drukkerij industrie. Voor hardnekkige aantasting bestaat de mogelijkheid om een geringe hoeveelheid abrasief  toe te voegen. Hierdoor ontstaat een licht schurende werking van de ijskorrels, waardoor zelfs zware vervuiling zal verdwijnen.

Uiteindelijk zullen de gereinigde delen zeer nauwkeurig worden gecontroleerd en beoordeeld, alvorens ze voor het coaten zullen worden aangeboden.